Nhà Khách Bạch Đằng

0400100023

Mã số 0400100023 là mã số thuế của Nhà Khách Bạch Đằng.


Người đại diện theo pháp luật của Nhà Khách Bạch ĐằngPhan Trương - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Nhà Khách Bạch Đằng:

  • Địa chỉ:
    50 - Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
    .
  • Số điện thoại (0236) 3823649.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0400100023 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đà Nẵng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Nhà Khách Bạch Đằng trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0400100023 được cập nhật lần cuối vào lúc .