Nông Trường Hà Ttrung

2800100568

Mã số 2800100568 là mã số thuế của Nông Trường Hà Ttrung.

Nông Trường Hà Ttrung đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 111423 với mã số thuế là 2800100568 kể từ ngày 27/10/1996 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 24/10/1996, tính đến nay Nông Trường Hà Ttrung đã thành lập được hơn 24 năm.


Người đại diện theo pháp luật của Nông Trường Hà TtrungNguyễn Quốc Tiến - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Nông Trường Hà Ttrung:

  • Địa chỉ:
    Khu phó 6 Phường Bắc sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá
    .
  • Số điện thoại (0237) 3824378.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2800100568 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thanh Hóa.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Nông Trường Hà Ttrung trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2800100568 được cập nhật lần cuối vào lúc .