Mã số thuế tại Sóc Trăng

MaSoThue.biz cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về Mã số thuế của tất cả các Công tyDoanh nghiệp tại Sóc Trăng.

Công ty và Doanh nghiệp tại Sóc Trăng

DNTN Điện Tử Tài tọa lạc tại địa chỉ 62 Hai Bà Trưng, K1, Phường 1, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng có mã số thuế là 2200100005.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

DNTN Thuý Hoa tọa lạc tại địa chỉ Số 09 hàm Nghi P1, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng có mã số thuế là 2200100012.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

DNTN Mỹ Quyên tọa lạc tại địa chỉ 28 Ngô Quyền k2-p1, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng có mã số thuế là 2200100037.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

DNTN Lưu Chí Hùng tọa lạc tại địa chỉ 21 phạm Ngũ Lão k2 p1, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng có mã số thuế là 2200100044.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Tâm tọa lạc tại địa chỉ Số 49 Hai Bà Trưng, Phường 1, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng có mã số thuế là 2200100051.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

DNTN Hà Thanh Phương tọa lạc tại địa chỉ 60 Nguyễn Du - p9, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng có mã số thuế là 2200100069.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

DNTN Hiền Thành tọa lạc tại địa chỉ ấp Thanh Liêm, xã Đại Ân 2, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng có mã số thuế là 2200100076.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Doanh Nghiệp Tư Nhân Huỳnh Thanh Sang tọa lạc tại địa chỉ Số 77, ấp Chợ, Xã Đại Ân 2, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng có mã số thuế là 2200100083.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Phương tọa lạc tại địa chỉ ấp Thanh Liêm, Xã Đại Ân 2, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng có mã số thuế là 2200100090.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Nguyễn Thanh Nhàn tọa lạc tại địa chỉ ấp hoà long, xã an ninh, Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng có mã số thuế là 2200100100.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Trí tọa lạc tại địa chỉ Số 56, ấp Chợ, Xã Đại Ân 2, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng có mã số thuế là 2200100118.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

DNTN Lý Bảy tọa lạc tại địa chỉ ấp Kinh Mới, xã An Ninh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng có mã số thuế là 2200100125.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

DNTN Tân Hưng tọa lạc tại địa chỉ ấp chợ, xã Đại Ân 2, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng có mã số thuế là 2200100132.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

DNTN Tân Ích Dân tọa lạc tại địa chỉ ấp châu thành ,xã an ninh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng có mã số thuế là 2200100157.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

DNTN Kim Thuyền tọa lạc tại địa chỉ Số 464 ấp Ngãi Hội, xã Đại Ngãi, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng có mã số thuế là 2200100164.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Hoàng Mỹ tọa lạc tại địa chỉ ấp Ngãi Hội 1, xã Đại Ngãi, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng có mã số thuế là 2200100189.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Quách Thanh Cần tọa lạc tại địa chỉ an trạch, an hiệp, Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng có mã số thuế là 2200100196.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Quang tọa lạc tại địa chỉ Số 95, ấp Phú Thành B, Xã Phú Tâm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng có mã số thuế là 2200100206.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Lâm Minh Tâm tọa lạc tại địa chỉ ấp phú thành, Phú Tâm, Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng có mã số thuế là 2200100220.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Di Long tọa lạc tại địa chỉ ấp Ngãi Hội 1, xã Đại Ngãi, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng có mã số thuế là 2200100238.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Nguyễn Văn Hoà tọa lạc tại địa chỉ ấp phú thành b, Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng có mã số thuế là 2200100245.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Thanh tọa lạc tại địa chỉ Số 32, ấp 1, Thị trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng có mã số thuế là 2200100252.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Trần Nam tọa lạc tại địa chỉ ấp Tà Ân A1, xã Thuận Hưng, Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng có mã số thuế là 2200100277.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Quách Sol tọa lạc tại địa chỉ ấp trà lây II, Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng có mã số thuế là 2200100284.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Công Ty TNHH Đại Lý Xăng Dầu Số 11 tọa lạc tại địa chỉ ấp Ngãi Hội 2, Thị trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng có mã số thuế là 2200100291.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

DNTN Nguyễn Văn Đại tọa lạc tại địa chỉ ấp Trà Lây, xã Thuận Hưng, Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng có mã số thuế là 2200100301.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Phan Văn Phước tọa lạc tại địa chỉ số 27 ấp nội ô, Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng có mã số thuế là 2200100326.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hai Kiểu tọa lạc tại địa chỉ Số 104 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng có mã số thuế là 2200100333.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Cty TNHH Hồng Hưng tọa lạc tại địa chỉ ấp Ngãi Hội 1, xã Đại Ngãi, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng có mã số thuế là 2200100340.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .