Mã số thuế tại Thái Bình

MaSoThue.biz cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về Mã số thuế của tất cả các Công tyDoanh nghiệp tại Thái Bình.

Công ty và Doanh nghiệp tại Thái Bình

Công Ty CP VLXD Và Xây Lắp Cầu Nai tọa lạc tại địa chỉ Xã Phú Sơn, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình có mã số thuế là 1000100599.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Công Ty TNHH Dệt Nhuộm Xuất Khẩu Hoàn Hợp tọa lạc tại địa chỉ Thôn Phương La, Xã Thái Phương, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình có mã số thuế là 1000103173.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn C.B.A tọa lạc tại địa chỉ Nhà ông Ba, thôn Phương La, Xã Thái Phương, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình có mã số thuế là 1000103381.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Quỹ TDND Xã Tây Đô tọa lạc tại địa chỉ UBND xã Tây đô, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình có mã số thuế là 1000103550.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Quỹ TDND Xã Đông Đô tọa lạc tại địa chỉ Số 2 nhà Đại Nghĩa Đông Đô, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình có mã số thuế là 1000103776.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Quỹ TDND Xã Hoà Tiến tọa lạc tại địa chỉ xã Hoà Tiến - Huyện Hưng Hà - Thái Bình, Xã Hòa Tiến, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình có mã số thuế là 1000103991.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Quỹ TDND Xã Hồng Lĩnh tọa lạc tại địa chỉ xã Hồng Lĩnh - Huyện Hưng Hà - Thái Bình, Xã Hồng Lĩnh, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình có mã số thuế là 1000104434.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Quỹ TDND Xã Kim Trung tọa lạc tại địa chỉ Thôn Kim Sơn xã Kim Trung, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình có mã số thuế là 1000104579.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Quỹ TDND Thị Trấn Hưng Nhân tọa lạc tại địa chỉ Khu Thị An, Thị trấn Hưng Nhân, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình có mã số thuế là 1000104610.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Quỹ TDND Xã Duyên Hải tọa lạc tại địa chỉ xã Duyên hải - Huyện Hưng Hà - Thái Bình, Xã Duyên Hải, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình có mã số thuế là 1000104931.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Quỹ TDND Xã Cộng Hoà tọa lạc tại địa chỉ Đồng Thái Cộng Hoà, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình có mã số thuế là 1000105043.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Quỹ TDND Xã Chí Hoà tọa lạc tại địa chỉ Vị Giang 2 Chí hoà, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình có mã số thuế là 1000105205.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Quỹ TDND Xã Thống Nhất tọa lạc tại địa chỉ xã Thống nhất - Huyện Hưng Hà - Thái Bình, Xã Thống Nhất, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình có mã số thuế là 1000105364.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Quỹ TDND Xã Minh Khai tọa lạc tại địa chỉ xã Minh khai - Huyện Hưng Hà - Thái Bình, Xã Minh Khai, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình có mã số thuế là 1000105477.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Quỹ TDND Thị Trấn Hưng Hà tọa lạc tại địa chỉ Khu 8 Thị trấn, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình có mã số thuế là 1000105861.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Tiến Lợi tọa lạc tại địa chỉ Nhà ông Lợi, Khu Thị An, Thị trấn Hưng Nhân, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình có mã số thuế là 1000105967.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Việt Cường tọa lạc tại địa chỉ Nhà bà Phạm Thị Sử, Khu Thị An, Thị trấn Hưng Nhân, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình có mã số thuế là 1000106054.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Công Ty TNHH Vàng Bạc Xuân Trường tọa lạc tại địa chỉ Nhà ông Ngoan, Khu II, Thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình có mã số thuế là 1000106216.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Xí Nghiệp Hồng Phú tọa lạc tại địa chỉ Thị an xã Phú sơn, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình có mã số thuế là 1000109672.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Xí Nghiệp Xây Dựng Vận Tải Hưng Hà tọa lạc tại địa chỉ Khu Đãn Tràng 2 Thị trấn, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình có mã số thuế là 1000111255.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Công Ty TNHH Xây Dựng Quỳnh Trang tọa lạc tại địa chỉ Nhà ông Nguyễn Văn Linh, đường 217, Xã Quỳnh Trang, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình có mã số thuế là 1000125233.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Quỹ TDND Xã Quỳnh Hưng tọa lạc tại địa chỉ Xóm 6 xã Quỳnh Hưng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình có mã số thuế là 1000125321.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Quỹ TDND Xã Đồng Tiến tọa lạc tại địa chỉ Xã Đồng Tiến - Huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình có mã số thuế là 1000125339.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Quỹ TDND Xã An Vinh tọa lạc tại địa chỉ xã An Vinh - Huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình, Xã An Vinh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình có mã số thuế là 1000125346.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Quỹ TDND Xã Quỳnh Ngọc tọa lạc tại địa chỉ Xóm 7 xã Quỳnh ngọc, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình có mã số thuế là 1000125353.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Quỹ TDND Xã An Ấp tọa lạc tại địa chỉ xã An ấp - Huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình, Xã An Ấp, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình có mã số thuế là 1000125360.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Trạm Giống Cây Trồng Đông Hưng tọa lạc tại địa chỉ Thôn Tăng xã Phú châu, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình có mã số thuế là 1000136348.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Công Ty Cổ Phần Thương Binh Đông Hưng tọa lạc tại địa chỉ Lô đất DT 10.946,8 m2, thôn Thần Khê, Xã Thăng Long, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình có mã số thuế là 1000138225.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Hợp Tác Xã Thủ Công Nghiệp Long Thái tọa lạc tại địa chỉ Long bối xã Đông Hợp, Xã Đông Hợp, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình có mã số thuế là 1000138842.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Xí Nghiệp Vận Tải 27 - 7 Đông Hưng tọa lạc tại địa chỉ xã Phú châu, Xã Phú Châu, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình có mã số thuế là 1000139211.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .