Mã số thuế tại Thanh Hóa

MaSoThue.biz cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về Mã số thuế của tất cả các Công tyDoanh nghiệp tại Thanh Hóa.

Công ty và Doanh nghiệp tại Thanh Hóa

Công Ty Cổ Phần Giống Và Phát Triển Gia Cầm Thanh Hóa tọa lạc tại địa chỉ Xã Quảng Thắng, Phường Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800100913.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 17 năm.

Công Ty Giày Hoàng Long tọa lạc tại địa chỉ Số 2, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800101089.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 17 năm.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiến Loan tọa lạc tại địa chỉ Nhà ông Nguyễn Quốc Tiến, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800101561.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 11 năm.

Công Ty Cổ Phần Chế Biến Súc Sản Xuất Khẩu Thanh Hóa tọa lạc tại địa chỉ Phố Nghĩa Sơn 3, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800101628.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 7 năm.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đông Tiến tọa lạc tại địa chỉ Nhà ông Phạm Văn Sáu, thôn Toàn Tân, Xã Đông Tiến, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800102766.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 15 năm.

Công Ty Thương Mại Hải Vân tọa lạc tại địa chỉ Km 35, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800103061.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 15 năm.

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Thanh Hóa tọa lạc tại địa chỉ Số 45 đường Bến Ngự, Phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800104202.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 19 năm.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quỳnh Phương tọa lạc tại địa chỉ Nhà ông Phạm Văn Quyết, Đội 11, Thôn Toàn Tân, Xã Đông Tiến, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800104604.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 15 năm.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lam Sơn tọa lạc tại địa chỉ Xã Lam Sơn, Xã Lam Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800104629.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 9 năm.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Huyền Quý tọa lạc tại địa chỉ Nhà ông Nguyễn Trọng An, Xóm 7, Xã Đông Quang, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800104650.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 13 năm.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sông Âm tọa lạc tại địa chỉ Khu 3, Xã Nguyệt Ấn, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800104770.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 49 năm.

Chi Cục Thú Y tọa lạc tại địa chỉ Xóm Thọ, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800105005.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 49 năm.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Yên Mỹ tọa lạc tại địa chỉ Thôn Trung Tâm, Xã Yên Mỹ, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800105220.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 49 năm.

Công Ty Cổ Phần Lợn Giống Dân Quyền tọa lạc tại địa chỉ Xã Dân Quyền, Xã Dân Quyền, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800105862.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 21 năm.

Đoàn Quy Hoạch Nông Lâm Nghiệp Thanh Hóa tọa lạc tại địa chỉ 43 Đại lộ Lê Lợi, P Lam Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800106055.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 49 năm.

Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật tọa lạc tại địa chỉ Xã Đông Tân, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800106231.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 49 năm.

Vườn Quốc Gia Bến En tọa lạc tại địa chỉ Hải vân, Huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800106369.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 49 năm.

Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Thanh Kỳ tọa lạc tại địa chỉ Xã Thanh Tân, Huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800106552.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 26 năm.

Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Như Xuân tọa lạc tại địa chỉ Hải vân, Huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800106658.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 26 năm.

Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Sông Chàng tọa lạc tại địa chỉ Xã Xuân quỳ, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800106746.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 13 năm.

Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Na Mèo tọa lạc tại địa chỉ Sơn điện, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800107394.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 13 năm.

Công Ty Cổ Phần Chế Biến Lâm Sản Xuất Khẩu Thanh Hóa tọa lạc tại địa chỉ 215 Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800107901.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 17 năm.

Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Tĩnh Gia tọa lạc tại địa chỉ Thị trấn Tĩnh gia, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800108535.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 13 năm.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cao Su Thanh Hoá tọa lạc tại địa chỉ Lý Nam Đế - Khu đô thị mới Đông Hương, Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800108704.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 21 năm.

Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Sông Lò tọa lạc tại địa chỉ Trung Thượng, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800109962.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 26 năm.

Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Lang Chánh tọa lạc tại địa chỉ Phố 2, Huyện Lang Chánh, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800110090.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 13 năm.