Mã số thuế tại Thanh Hóa

MaSoThue.biz cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về Mã số thuế của tất cả các Công tyDoanh nghiệp tại Thanh Hóa.

Công ty và Doanh nghiệp tại Thanh Hóa

Hợp Tác Xã Bánh Kẹo Toàn Thành tọa lạc tại địa chỉ 360- Trần Phú- Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800154806.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Hợp Tác Xã Minh Thành tọa lạc tại địa chỉ 87- Nguyễn Trãi - Ba Đình, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800155020.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Hợp Tác Xã Đông Thành tọa lạc tại địa chỉ 562, QTrung 2- Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800155101.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

HTX Sao Vàng tọa lạc tại địa chỉ 249 Trường Thi - Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800155214.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

HTX Thăng Long- DV Hỗ Trợ Vận Tải tọa lạc tại địa chỉ 130- Lê Hữu Lập - Lam Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800155221.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Tổ Hợp Tác Hồng Hà Sản Xuất Cót Ép tọa lạc tại địa chỉ DDường Bà Triệu, Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800155246.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Tổ Hợp Tác Hà Thanh tọa lạc tại địa chỉ 57- Hậu Thành- Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800155285.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Tổ Hợp Chí Luyện Sửa Chữa Máy Nông Nghiệp tọa lạc tại địa chỉ 50- Dốc Ga- Phú Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800155302.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Hợp Tác Xã Vận Tải Tấn Thành tọa lạc tại địa chỉ Phú Thọ 2- Phú sơn, Phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800155327.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

HTX Xây Dựng Tháng 5 tọa lạc tại địa chỉ 104- Trần Hưng Đạo - P.Nam Ngạn, Phường Nam Ngạn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800155359.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

HTX Xây Dựng Cao Cấp Trường Thi tọa lạc tại địa chỉ Lô 04- Nguyễn Tạo - TRường thi, Phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800155398.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Tổ Hợp Tác Thắng Lợi tọa lạc tại địa chỉ 154 Lò Chum - Trường Thi, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800155493.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Tổ Hợp Xây Dựng Ngọc Trạo tọa lạc tại địa chỉ 08- Trần Mai Ninh- Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800155567.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Tổ Hợp Tác Hùng Hưng tọa lạc tại địa chỉ Lô 211- Đông Bắc Ga- Đông thọ, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800155616.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

HTX Vận Tải Hợp Lực tọa lạc tại địa chỉ 595- Đường Nguyễn Chí Thanh - Đông Thọ, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800155694.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Tổ Hợp Tác Tiến Dũng tọa lạc tại địa chỉ 45- Trần Phú- Lam Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800155895.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Tổ Hợp Tác Thanh Liêm tọa lạc tại địa chỉ 104- Trần Phú - Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800155983.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Tổ Hợp Tác Chân Chính tọa lạc tại địa chỉ 118- Trần Phú- Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800156151.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

HTX Vận Tải Hành Khách Thanh Hoa tọa lạc tại địa chỉ 381- Trần Hưng Đạo - Nam Ngạn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800156338.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Tổ Hợp Tác Hoà Bình tọa lạc tại địa chỉ 43 Đinh Trương Dương Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800156497.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Tổ Hợp Thiên An tọa lạc tại địa chỉ 198- Quang Trung- Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800156592.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Tổ Hợp Thương Binh Chiến Thắng tọa lạc tại địa chỉ 16- Nguyễn Trãi- Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800156698.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Tổ Hợp Tác Tiến Bộ tọa lạc tại địa chỉ 200- Nguyễn Trãi- Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800156803.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Vĩnh Hòa tọa lạc tại địa chỉ Số nhà 188 Lê Hoàn, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800156987.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Lộc Vân tọa lạc tại địa chỉ Tầng 1, SN 71 Trần Phú, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800157123.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Công Ty TNHH Hiệu Vàng Kim Thanh tọa lạc tại địa chỉ 301 Lê Hoàn, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800157236.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Công Ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Kim Bảo tọa lạc tại địa chỉ Số 16 Đào Duy Từ, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800157349.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Công Ty TNHH Hiệu Vàng Mạnh Hiệp tọa lạc tại địa chỉ Số nhà 291 Lê Hoàn, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800157437.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Công Ty TNHH Vàng Bạc Ngọc Lan tọa lạc tại địa chỉ Số 325 Lê Hoàn, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800157500.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hùng Cường tọa lạc tại địa chỉ Số 69 phố Cao Thắng, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá có mã số thuế là 2800157733.

Vừa mới được cập nhật vào lúc .