Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc

0100100417

Mã số 0100100417 là mã số thuế của Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc - còn có tên giao dịch là NORTHERN POWER ENGINCEERING CONSULTING COMPANY - BRANCH OF NORTHERN POWER CORPORATION.

Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0100100417 kể từ ngày 31/03/2010 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 31/12/2019, tính đến nay Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc đã thành lập được hơn 11 năm.


Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công Ty Điện Lực Miền BắcNguyễn Hoành Nguyện - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc:

  • Địa chỉ:
    Số 2 khu VP1 Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
    .
  • Số điện thoại 0422415555.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0100100417 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Nội.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0100100417 được cập nhật lần cuối vào lúc .