Trung Tâm Ứng Dụng Tiến Bộ Khoa Học Và Công Nghệ

3700143802

Mã số 3700143802 là mã số thuế của Trung Tâm Ứng Dụng Tiến Bộ Khoa Học Và Công Nghệ.


Thông tin liên hệ của Trung Tâm Ứng Dụng Tiến Bộ Khoa Học Và Công Nghệ:

  • Địa chỉ:
    26 Huỳnh Văn Nghệ - Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
    .
  • Số điện thoại (0274) 3822007.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3700143802 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bình Dương.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Trung Tâm Ứng Dụng Tiến Bộ Khoa Học Và Công Nghệ trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3700143802 được cập nhật lần cuối vào lúc .