Xí Nghệp Dịch Vụ Vệ Sinh Tàu Biển

0200100509

Mã số 0200100509 là mã số thuế của Xí Nghệp Dịch Vụ Vệ Sinh Tàu Biển.

Xí Nghệp Dịch Vụ Vệ Sinh Tàu Biển đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 200360 với mã số thuế là 0200100509 kể từ ngày 14/11/1993 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 01/01/1993, tính đến nay Xí Nghệp Dịch Vụ Vệ Sinh Tàu Biển đã thành lập được hơn 27 năm.


Thông tin liên hệ của Xí Nghệp Dịch Vụ Vệ Sinh Tàu Biển:

  • Địa chỉ:
    19 Lê lai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
    .
  • Số điện thoại (0225) 3846508.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0200100509 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Phòng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Xí Nghệp Dịch Vụ Vệ Sinh Tàu Biển trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0200100509 được cập nhật lần cuối vào lúc .